CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of work hours on energy use: A micro-analysis of time and income effects

Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jörgen Larsson ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
ECEEE proceedings: summer study 2009 Panel 8, p. 1801-1809. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173490

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur