CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phytate reduction in bread containing oat flour, oat bran or rye bran

Marie Larsson (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Cereal Science (0733-5210). Vol. 14 (1991), p. 141-149.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-12. Senast ändrad 2015-09-22.
CPL Pubid: 173470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur