CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Human iron absorption from bread: Inhibiting effects of cereal fiber, phytate and inositol phosphates with different numbers of phosphate groups

Mats Brune ; Lena Rossander-Hulthén ; Leif Hallberg ; Anne Gleerup ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Nutrition (0022-3166). Vol. 122 (1992), p. 442-449.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173469

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för invärtesmedicin (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur