CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fermented or fresh vegetables decrease the post-prandial blood glucose and insulin levels in healthy persons

Inga Torsdottir ; R Blomqvist ; Rolf Ekman ; Barbro Hagander ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning (1102-6480). Vol. 36 (1992), p. 4-7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173467

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för klinisk neurovetenskap (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur