CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phytate hydrolysis during bread-making: Effect of phytase addition

Maria Türk (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Cereal Science (0733-5210). Vol. 15 (1992), p. 281-294.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-12. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur