CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur går det? - februari 2013

- Hur fungerar medborgardialogen kring Lerum kommuns visionsarbete och arbetet med Pilot Gråbo?

Lisa Bomble (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures)
Lerums kommun : Lerums kommun, 2013. - 13 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

En delrapport med rekommendationer till Lerums kommun, som del av den formativa utvärdering som görs av arbetet med Pilot Gråbo. Studien är kopplad till forskarstudier kring medborgardeltagande i planeringsprocesser. I den här rapporten står att läsa om arbetet med en medskapandegrupp i Gråbo.

Nyckelord: medskapande, kommunal organisation, deltagande, dialogprocess, LerumDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-12. Senast ändrad 2015-03-26.
CPL Pubid: 173432

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Fysisk planläggning
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur