CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur går det? - februari 2013

- Hur fungerar medborgardialogen kring Lerum kommuns visionsarbete och arbetet med Pilot Gråbo?

Lisa Bomble (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures)
Lerums kommun : Lerums kommun, 2013. - 13 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

En delrapport med rekommendationer till Lerums kommun, som del av den formativa utvärdering som görs av arbetet med Pilot Gråbo. Studien är kopplad till forskarstudier kring medborgardeltagande i planeringsprocesser. I den här rapporten står att läsa om arbetet med en medskapandegrupp i Gråbo.

Nyckelord: medskapande, kommunal organisation, deltagande, dialogprocess, LerumDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-12. Senast ändrad 2015-03-26.
CPL Pubid: 173432

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Fysisk planläggning
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur