CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing firm capabilities for innovation.

Joakim Björkdahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
International Journal of Knowledge Management Studies (1743-8268). Vol. 1 (2013), 1/2, p. 171-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-02-12.
CPL Pubid: 173404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur