CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inhibitory effects of isolated inositol phosphates on zinc absorption in humans

Brittmarie Sandström ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology (0946-672X). Vol. 6 (1992), p. 99-103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur