CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of oligosaccharides in foods, diets and intestinal contents by high-temperature GC and GC/MS

Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Hasse Karlsson ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agricultural and Food Chemistry (0021-8561). Vol. 40 (1992), p. 2404-2412.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi (1991-2005)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Analytisk kemi

Chalmers infrastruktur