CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alginate, small bowel sterol excretion and absorption of nutrients in ileostomy subjects

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Henrik A. Andersson ; Ingvar Bosaeus ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Kristina Hasselblad (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Magnus Härröd (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
American Journal of Clinical Nutrition (0002-9165). Vol. 60 (1994), p. 751-756.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)
Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur