CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of low-fat milk and fermented low-fat milk on cholesterol absorption and excretion in ileostomy subjects

Henrik A. Andersson ; Ingvar Bosaeus ; Lars Ellegård ; Eva Grahn ; Göran Hallmans ; Stig Holm ; Per Tidehag ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
European Journal of Clinical Nutrition (0954-3007). Vol. 49 (1995), p. 274-281.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur