CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of milk and fermented milk on iron absorption and iron status in ileostomy subjects

Tidehag Per ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Wing Kenneth ; Hallmans Göran ; Henrik Andersson ; Maria Türk (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Stig Holm ; Grahn Eva
American Journal of Clinical Nutrition (0002-9165). Vol. 62 (1995), p. 1234-1238.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära (1991-2005)
Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur