CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Degradation of phytic acid by using varied sources of phytases in an oat-based nutritive solution fermented by Lactobacillus Plantarum Strain 299 V

Ingela M Marklinder ; Kerstin Fredlund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Marie Larsson (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Food microbiology (0740-0020). Vol. 12 (1995), p. 487-495.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2015-09-22.
CPL Pubid: 173382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur