CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iron deficiency among pregnant Pakistanis in Norway and the content of phytic acid in their diet

Brunvand L ; C Henriksen ; Marie Larsson Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Gynecol. Scand. Vol. 74 (1995), p. 520-525.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 173381

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur