CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En förstudie kring medborgardialog

- Hur fungerar medborgardialogen kring Lerum kommuns visionsarbete och arbetet med Pilot Gråbo?

Lisa Åhlström (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures)
Lerum : Lerums kommun, 2012. - 33 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

I samband med fallstudier i Lerums kommun genomfördes denna förstudie. Rapporten är riktad till Lerums kommunorganisation.

Nyckelord: kommunorganisation, kommunikation, deltagande,Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2015-03-25.
CPL Pubid: 173376

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Fysisk planläggning
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur