CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Områdesanalys - Tureborg

Emma Persson (Institutionen för arkitektur)
Uddevalla : Uddevalla Kommun, 2011. - 38 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: platsanalys, områdesanalys, berättande, intervjuteknik,


I samband med EU-projekt Mötesplats Medborgare utförde doktorand Lisa Åhlström vid Chalmers Arkitektur, fem områdesanalyser i samband med metodutveckling, i samarbete med Uddevalla Kommun. I denna sista områdesanalys var Emma Persson redaktör. Genom att överlämna metoden till ny skribent testades metodens validitet och användbarhet.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2013-02-12.
CPL Pubid: 173375

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Fysisk planläggning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Områdesanalys som deltagandemetod