CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speculative State and Contention Management in Hardware Transactional Memory

Anurag Negi (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-816-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-02-11.
CPL Pubid: 173364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorsystem

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-03-05
Tid: 13:15
Lokal: ED, EDIT building, Rännvägen 6, Göteborg
Opponent: Prof. Kunle Olukotun