CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating public transport vehicles using full scale mockups and staged experiences

Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proceedings at the NES (Nordic Ergonomic Society) Conference, Stockholm, Aug 20-23, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The purpose of this paper is to present a method for evaluating Public transport vehicles from a traveller perspective. The proposed method, staged travels in full scale mockups, have been used and validated in two vehicle development projects. Findings from these cases will be discussed.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 173361

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Interaktionsteknik

Chalmers infrastruktur