CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Augmented Creativity: Evolution of Musical Score Material

Palle Dahlstedt (Sektionen för arkitektur) ; Mats Nordahl (Sektionen för arkitektur)
(2004)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17336

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur