CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of a Wind Power Generator. Part 2

Ingemar Mathiasson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 35 s.
[Rapport]

The following work is Part 2 of a study regarding a technical investigation of the wind power generator at Hönö (Hönö 3, generator Morley 27/48/1). This work deals with the question of the differences between the two principles to make reactive power compensation; parallel compensation and series compensation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-08. Senast ändrad 2013-02-08.
CPL Pubid: 173312

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur