CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Astronomy with the Odin Satellite

Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Advanced Space Research (COSPAR) Elsevier Ltd Vol. 34 (2004), p. 504-510.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1733

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur