CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cooperativity in surface bonding and hydrogen bonding of water and hydroxyl at metal surfaces

T. Schiros ; H. Ogasawara ; L-A Näslund ; K.J. Andersson ; J. Ren ; S. Meng ; Gustav Karlberg (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; M. Odelius ; L.G.M. Pettersson
Journal of Physical Chemistry C (1932-7447). Vol. 114 (2010), 22, p. 10240-10248.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-08. Senast ändrad 2014-03-24.
CPL Pubid: 173295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Katalys

Chalmers infrastruktur