CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kunskap möter kunskap : arenor för samverkan mellan forskning och praktik

Lena Falkheden (Sektionen för arkitektur) ; Björn Malbert (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 59 s.
[Rapport]

Nyckelord: Samverkan, cth, Kunskapsöverföring


ill.Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17327

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur