CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light-off performance over cobalt oxide- and ceria-promoted platinum and palladium catalysts

Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk kemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Törncrona (Institutionen för teknisk kemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Peter Thormählen (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Astrid Drewsen (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Edward Jobson (Kompetenscentrum katalys (KCK))
4th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC4) in Brussels, Belgium, April 9-11, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173216

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur