CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An investigation of the NOx storage mechanism

Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk kemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Persson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per Engström (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Sten Ljungström (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
American Vacuum Society 45th International Symposium in Baltimore, Maryland, USA, November 2-6, 1998. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur