CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catalytic oxidation of CO in cold start emissions

Peter Thormählen (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk kemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
2nd World Congress on Environmental Catalysis as part of Topical Conference on Environmental Catalysis and Reaction Engineering in Miami Beach, Florida, USA, November 15-20, 1998. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur