CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model studies of NOx storage and reduction of nitrogen oxides

Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Persson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per Engström (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Neil Cruise (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Björn Westerberg (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Johansson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Stefan Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Annika Amberntsson (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
4th European Congress on Catalysis (EUROPACAT-IV) in Rimini, Italy, September 5-10, 1999. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173211

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur