CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In-situ FTIR characterization of NOx storage catalysts

Björn Westerberg (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Su Lan Xu (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Johansson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Persson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
4th European Congress on Catalysis (EUROPACAT-IV) in Rimini, Italy, September 5-10, 1999. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur