CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poisoning and regeneration of NOx adsorbing catalysts for automotive applications

Sara Erkfeldt (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Mikael Larsson
8th International Symposium on Catalyst Deactivation in Brugge, Belgium, October 11-13, 1999 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173206

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur