CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poisoning, regeneration and control of NOx trap catalysts used for direct injected gasoline engines

Mikael Larsson ; Sara Erkfeldt (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Lennart Andersson ; Martin Litorell ; Rusbe Makuie ; Håkan Hedblom ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Gasoline Direct Injection Engines in München, Germany, November 16-17, 1999. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173204

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur