CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model study of NOx storage catalysts for lean-burn exhaust

Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Persson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Björn Westerberg (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
219th ACS National Meeting, San Francisco, California, USA, March 26-30, 2000. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur