CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selective oxidation of NO and iso-buthane in zeolites

Thomas Holma (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Nanostructured Materials Made from Self-Assembled Molecules and Particles, Hindås, Sweden, January 7-10, 2001. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173197

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur