CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SO2 promoted oxidation of hydrocarbons

Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anna Ljungqvist ; Martin Petersson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Neil Cruise (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Ola Augustsson ; Edward Jobson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
5th European Congress on Catalysis, Limerick, Ireland, September 2-7, 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173190

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur