CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of platinum distribution in monolithic catalysts for low-temperature CO oxidation

Karl Arnby (Institutionen för material- och ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Törncrona (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
euCHEM Conference on Environmental Catalysis, Hindås, Sweden, November 27-December 1, 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173182

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur