CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of catalysts with locally high Pt-concentration for oxidation of CO at low temperatures

Karl Arnby (Institutionen för material- och ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Törncrona (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
6th European Congress on Catalysis, Innsbruck, Austria, August 31- September 4, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)
Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur