CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platinum oxidation and sulphur deactivation in NOx storage catalysts

Annika Amberntsson (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Ann W. Grant (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
6th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC6), Brussels, Belgium, October 22-24, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur