CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of soot emissions when combusting water-in-diesel emulsion and microemulsion fuel in a direct injection diesel engine

Anna Lif (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Savo Gjirja (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Society of Automotive Engineers World Congress, Detroit, MI, USA, April 16-19, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik
Katalys

Chalmers infrastruktur