CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dispersion aspects of NH3 delivery strategies for NH3-based SCR systems

Andreas Lundström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Henrik Ström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC9), Brussels, Belgium, August 29-31 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur