CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic modeling of NOx storage and reduction using spatially resolved MS measurements

Soran Shwan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; William Partridge ; Jae-Soon Choi ; Louise Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Presented at the 22st North American Catalysis Society Meeting (22th NAM), Detroit, USA, June 5-10, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur