CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teknikhistoria för byggare. Program för forskning och hantverksmässigt utvecklingsarbete.

History in Building Crafts. Program for Research and Development in Building Crafts

Gunnar Almevik ; Peter Sjömar (Institutionen för arkitekturens teori och historia)
Mariestad : University of Gothenburg, 1999.
[Rapport]

Nyckelord: Teknikhistoria, hantverk, bygghantverk, hantverksmässigt utvecklingsarbete, hantverklig


Rapporten är publicerad för Dacapo Hantverksskolas, sedan 2005 Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitetDenna post skapades 2013-02-06.
CPL Pubid: 173125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård (1954-2005)
Institutionen för arkitekturens teori och historia (1900-2003)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Byggnadsteknik
Vetenskapsteori
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur