CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of anisotropic rate-dependent models at element level

Minna Karstunen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; M. Rezania ; N Sivasithamparam
Proc. 2nd International Symposium on Constitutive Modeling of Geomaterials - Advances and New Applications, Beijing, China, October 15-16. Eds Q. Yang et al (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 173120

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Geoteknik

Chalmers infrastruktur