CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling compressibility of soft soils with anisotropic material models

Mats Olsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Claes Alén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Minna Karstunen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
4th International Workshop of Young Doctors in Geomechanics, W(H)YDOC 12 p. 85-89. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 173115

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Geoteknik

Chalmers infrastruktur