CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konstruktivism och dekonstruktion

Claes Caldenby (Sektionen för arkitektur)
Arkitektur 3, p. 26-35. (1990)
[Artikel, övrig]

Ett försök montera isär dekonstruktivismen och frilägga påverkan från den sovjetiska konstruktivismen och den filosofiska dekonstruktionen.

Nyckelord: Ginzburg, Moisej, 1892-1946, Melnikov, Konstantin, 1890-1974, Derrida, Jacques, 1930-2004, Dekonstruktivism 1980-talet, Konstruktivism (konst) Sovjetunionen 1920-taletDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17307

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur