CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Halva kungariket?: Om den svenska arkitekturens historiografi

Claes Caldenby (Sektionen för arkitektur)
Nordisk Arkitekturforskning 3, (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17305

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur