CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unravelling the surface state of Pd during methane oxidation

Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Proceedings of 11th Pannonian International Symposium on Catalysis, Obergurgl, Austria, September 3-7, 2012. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 173043

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)