CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implications of reduced system size on chemical properties

Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters (ISSPIC-XVI), Leuven, Belgium, July 8-13, 2012. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 173040