CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low Temperature CO Oxidation over Supported Ultrathin MgO Films

Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Anders Hellman (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Simon Klacar (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Proceedings of 22nd North American Catalysis Society Meeting, Detroit, USA, June 5-10, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 173038

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)