CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural and electronic properties of mono- and bimetallic ligand stabilized clusters

Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Proceedings of CECAM Workshop on Nanoscale alloys: from experiment and theory to quantitative modelling, Lausanne, Switzerland, September 13-16, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 173037

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Fysik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)