CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The structure of self-assembled thiols on gold surfaces

Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik)
27th European Conference on Surface Science, ECOSS27, Groningen, The Netherlands (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 173034

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Teoretisk kemi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)