CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pt and Pt2 on MgO(100) and BaO(100): Structure, Bonding and Chemical Properties

Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Peter Broqvist (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 119 (2003), p. 3896.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-05.
CPL Pubid: 173032

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Fysik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)